BLI FRIVILLIG

Sammen for Frogn

Som frivillig har vi taushetsplikt og forplikter oss til å signere dette
 Vi har også en forståelse av kommunens verdier og hva dette betyr for oss.

  • Engasjert
  • Respekt
  • Profesjonell
  • Raus

Er ord vi kjenner oss igjen i og imøtekommer så langt vi klarer innenfor rammen av frivillighet.

Frivilligsentralen formidler, hjelpe og avlaste den som har behov for det, uten å tilby lønnskompensasjon til den som utfører oppgaven.

Som frivillig forventer vi at du har en respekt for andre, men også deg selv. Ingen er tjent med at du påtar deg for mye. Du kan når som helst velge å avslutte ditt engasjement hos oss. 

Frivilligsentralen kan tilby deg felleskap med mye gjensidig glede, et godt miljø med jevnlig oppfølging og unik kompetanse fra mennesker fra alle samfunnslag, nasjonaliteter, alder og kjønn

  • Jeg godkjenner at jeg som frivillig blir elektronisk registrert i Frogn frivilligsentral sitt administrasjonsverktøy. 

Ønsker du ikke lenger å være registrert kan du be om å bli slettet fra registeret. 

2021 © Frogn frivilligsentral