Trafikkvakt testsenteret - Corona

Hjelp med trafikkhåndtering rundt teststasjonen

Aldersgruppe: For alle

Vi trenger frivillige for å håndtere trafikkavviklingen på teststasjonen for corona på nedsiden av Frogn rådhus.

Det er daglig testing. Vi har faste testtider hvor vi kjører vakter to og to. Pr 01.september er situasjonen i kommunen rolig. Det er derfor kun testing i pulje 2 og 3, samt helg. Pågang vil variere etter smittesituasjonen. Testtidspunkt vil også variere etter behov. 

Tidene for testing:

Mandag til fredag

Pulje 1. 08.30 til 11.00

Pulje 2. 10.30 til 12.00

Pulje 3. 13.30 til 15.00


Lørdag og søndag 

12.00-14.00

 

2021 © Frogn frivilligsentral