Strøsand og snømåking

Utkjøring av strøsand og hjelp til enkel snømåking

Aldersgruppe: 60 til 110 år

For eldre og uføre med mindre midler hjelper vi til med utlevering av strøsand og enkel snømåking

2021 © Frogn frivilligsentral