Helsebygg verter

Resepsjonist for Ullerud Helsebygg

Det er åpnet for besøk med restriksjoner på Ullerud Helsebygg.

Åpningstider 11-13 og 17-19  Hver dag.

Besøk utenom disse tidene skal være avtalt med avdelingene


2021 © Frogn frivilligsentral