Frivillig helsepersonell til massevaksinering

Massevaksinasjon

Aldersgruppe: For alle

Vi forbereder oss på massevaksinasjon mot covid-19. Dette er begynnelsen på slutten for den situasjonen som har krevd så mye av oss i år. Tilgang på helsepersonell er en kritisk suksessfaktor for at dette lar seg gjennomføre.

H  Kan du tenkte deg å være frivillig og har følgende helsebakgrunn; fagsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesøstre, legesekretærer mm.

Vi trenger å vite stilling, navn, kontaktinfo, om du jobber heltid eller deltid.

Fristen er 23.12.20. 

2021 © Frogn frivilligsentral