Foredrag, inspirasjon og kursing

Vi frivillige trenger også påfyll

Aldersgruppe: For alle

I løpet av året blir vi invitert med på forskjellige temaer som interesserer oss eller som vi trenger mer kunnskap om.

Frivillighet lever av lyst og dør under tvang

2021 © Frogn frivilligsentral