Engelsk konversasjon

Vår engelske gentleman hjelper deg med å perfeksjonere engelsken din

Aldersgruppe: For alle

Er du utrygg på å snakke engelsk i store forsamlinger? Skal du på ferie å trenger hjelp med å friske opp engelsken din? Eller ønsker du å kunne presentere deg på en god måte? 

Vår engelske gentleman hjelper deg. Liten gruppe og trygghet til å øve, eller en til en.  

2021 © Frogn frivilligsentral