Besøksvenn Ullerud

Vil du besøke noen som bor her?

Aldersgruppe: For alle

Hva gjøre en besøksvenn?

Besøksvennene skal gi hjelp og støtte for ensomme. Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det på Ullerud helsebygg eller hjemme. 

Aktiviteter du kan gjøre som besøksvenn er mangfoldig. Ofte ønskes det en å prate med kanskje gå en liten tur i huset eller utenfor, ta en biltur eller gjøre innkjøp. På Helsebygget kan det være behov for eksempel å få lest en avis eller få lånt en bok. På Helsebygget kan det være sosiale sammenkomster man å delta på.

Vårt ønske er å være en venn, uten å tilby lønnskompensasjon til den som utfører oppgaven.  Vi skal ikke påta oss oppgaver som skal ligge under kommunale tjenester, men vi skal heller ikke ha noen utgifter på å være en besøksvenn. Vi håndterer ikke medisiner, vi skal heller ikke være i kontakt med penger eller utføre huslige oppgaver.  Lag gjerne en avtale bensinpenger på forhånd. 

2021 © Frogn frivilligsentral