Barnevakter

Trenger dere barnevakt?

Aldersgruppe: 14 til 18 år


 Våre barnevakter har gjennomgått et barnevaktkurs med helsesøster Elisabeth Ihlebæk fra Frogn helsestasjon.

Kurset har gått over 4 timer og har hatt følgende temaer:

  • Barn og samspill – i forhold til alder, hva kan man gjøre sammen med barnet, hva liker man godt selv; lese, synge osv. - litt om døgnrytme, søvnbehov
  • Barnestell - Syke barn- litt om det, må jo i så tilfelle tilkalle foresatte, men greit å kunne noe om symptomer på feber osv.
  • Ansvar/ Avklarte regler- tlf.nr, mobilnr., klare og tydelige regler med voksne
  • Førstehjelp- med praktisk øvelse 


Viktig å huske på

  • Bruk litt tid til å la barnevaktene og barna deres bli kjent får dere drar. 
  • Fortell litt om hva barn(a) deres trenger når dere er borte.
  • Lag en klar avtaler om hvor dere er og når dere kommer tilbake.
  • Legg alltid ingen et telefonnummer som dere er tilgjengelig på.


Vi har blitt enige om en minstepris på kr 200,- pr kveld
  

2020 © Frogn frivilligsentral