Ambulerende ungdomsteam

Ungdomslos

Aldersgruppe: For alle

Sårbare og utrygge unge, blir spesielt påvirket av en ny og isolerende hverdag.
Vi ønsker hjelp med forebyggende tiltak, for å fange opp og kommunisere med unge.

Deres rolle er å skape trygghet og vi skal vise at vi bryr oss om ungdommen. Dere skal ikke sette dere i situasjoner dere ikke ønsker å være i. Dersom noe skulle skje eller dere føler dere utrygge skal dere gå bort fra stedet og ev. ringe politiet dersom det er nødvendig.


Veien blir til mens vi går, tett dialog på Facebook.


Kontaktinfo Trond

Trond.Mellegaard@FROGN.KOMMUNE.NO

mobil 48217497


 
 

2021 © Frogn frivilligsentral