Årsmøte

Årsmelding og virksomhetsplan

Aldersgruppe: For alle

Virksomhetsplan 2020

Vårt hovedmål

I år jobber vi med FNs bærekraftsmålI verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. 

Årets fokus vil være å fremme kunnskap rundt klima og miljø.

Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi gjøre mye. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. 

Les mer her: 2020Virksomhetsplan

Årsmelding 2019

Livsmestring er magien av frivillighet. Å være frivillig er ingen statisk tilstand, men noe man velger ut ifra hvor man er i livet. Alle har forskjellig motivasjon og ønsker for hvorfor de vil være frivillig.

Vi jobber for å inkludere alle som har lyst til å delta i ulike former for frivillig arbeid. Vi er i konstant utvikling påvirket av de menneskene som er koblet til sentralen. 


Drømmer og visjoner

Vi drømmer om en enkel frivilligmelding. En tydelighet som lager rom for bedre samarbeids-plattformer, på tvers av det offentlige, private og kommunale. En visjon som kan forankres fra mannen i gata til administrasjon og politisk ledelse med fokus på felleskapets beste.

Oppsummering og veien videre


Vi står foran store samfunnsmessige forandringer. Frogn som vi kjenner det i dag er også i endring. Dagens problemer kommer fra gårdsdagens løsninger. Vi må tenkte nytt. 


Frivilligsentralen er et lavterskeltilbud som er tilpassningsdyktige og smidige. Her kan vi prøve og feile. Vi er frivillige på egne primisser. 


Frivillighet kommer nedenifra og opp, ikke ovenfra og ned. Vi kan ikke kreve noe av en frivillig, men vi kan tilrettelegge for at en frivillig kan få mest mulig ut av seg selv.


Det er vi som må skape de nye løsningene sammen.  For å få til dette må vi skape tillit og trygge relasjoner å det er vi gode på! 


Jeg er både stolt og glad for å få samarbeide med en gjeng med så forskjellige mennesker, med et felles ønske -   Frogn skal være et godt sted å bo og leve. 


Hele årsmeldingen finner du her
2019Årsmelding
2021 © Frogn frivilligsentral